SZERETETTEL KÖSZÖNTELEK.

10/27/2008

Márai Sándor:Egy szó
Néha csak egy szó hiányzik, pontosan egy szó,

az a bizonyos,
melytől elevenebb, értelmesebb,

igazibb lesz a mondat,
a fejezet, talán az egész könyv.
Az a bizonyos szó, amely kimondja az igazat,
de oly lágyan és erősen, oly dallamosan és félelmesen,
oly igazán és süvöltő keménységgel,

ahogy a végzetet kell néven
nevezni.
Csak ez a szó hiányzik, néha, legtöbbször.
Már olyan szépen árad a mondat,

már minden a helyén van,
jelző, ige és főnév, már olyan következetes,

színes az egész!
Csak éppen nincs értelme,
mert hiányzik egy szó, egyetlen - melyik?

Várj,
rögtön kimondom,

itt van a nyelvemen.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Márai Sándor:A WORDOnly a word is missing sometimes,
exactly a word, that certain the, the a
from which one, more reasonable,
the sentence will be more real,
the, the chapter, possibly all of the book
The certain word that declares it, the true one,
but so mildly and after all strongly,
so musically and after all awfully,
so really and with howling toughness,
necessary the destiny on his name
the name
This word is missing only sometimes,
Already like that floods nicely the sentence,
there is everything on his place already,
the attribute, the verb and noun
already so consistent, coloured all!
But nix his sense,
because a word is missing - which?....
Be waiting,
Immediately I declare it,
is here on my language.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Bánk Bán -Hazám, Hazám-(opera)Simándy József előadásában

József Simándy; famous Hungarian tenor sings

József Simándy; famous Hungarian tenor sings

Bánk Bán -Hazám, Hazám-dalszöveg

Bánk Bán (opera)-Hazám, Hazám-dalszöveg

Mint száműzött, ki vándorol
A sűrű éjen át,
S vad förgetegben nem lelé
Vezérlő csillagát,
Az emberszív is úgy bolyong,
Oly egyes-egyedül,
Úgy tépi künn az orkán,
Mint az önvád itt belül.
Csak egy nagy érzés éltetett
Sok gond és gyász alatt,
Hogy szent hazám és hős nevem
Szeplőtlen megmarad.
Most mind a kettő orvosra vár,
S míg itt töprenkedem,
Hazám borítja szemfödél
S elvész becsületem!

Hazám, hazám, te mindenem!
Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem.
Arany mezők, ezüst folyók,
Hős vértől ázottak, könnytől áradók.
Sajgó sebét felejti Bánk,
Zokog, de szolgálja népe szent javát.

Magyar hazám, te mindenem!
Te érted bátran meghalok,
Te Szent Magyar hazám!

Placido Domingo Vereda Tropical Lamento Borincano

Geovisite....2009/Május/12